top of page

הכרזת החייל

אני מצהיר הצהרה זו מתוך התרסה מכוונת נגד רשויות הצבא, מפני שהמלחמה מוארכת לדעתי בכוונה בידי מי שבידיהם הכוח להפסיקה. חייל אני, המשוכנע שהוא פועל בשמם של החיילים. אני סבור שהמלחמה הזאת, שהצטרפתי אליה כאל מלחמת הגנה ושחרור, נהפכה בינתיים למלחמת תוקפנות וכיבוש. ראיתי ונשאתי את סבל החיילים, ואיני יכול עוד להיות שותף להארכתו למען מטרות שבעיני הן רעות ולא צודקות.- 'הכרזת החייל' - נכתב ב1917 ע"י זיגפריד ששון קצין ששירת במלחמת העולם


תיוגים:

Comments


bottom of page