top of page

ההקלדה האוטומטית תפסה את זה בטעות:

ההקלדה האוטומטית בטלפון שלי הופעלה בטעות בזמן שיחה ביני לבין בתי, כשהגענו הביתה גיליתי את המילים האלה מוקלדות:


את יודעת שאני אוהב אותך תגידי אבא אוהב אותי אמא אוהבת אותי תגידי אמא אוהבת אותי תגידי אני אוהבת את אבא אני אוהבת את אבא תגידי אוהבת את אבא אוהבת את אבא אבא אוהב אותי אבא אוהב אותי נכון כולם אוהבים אותי תגידי סבא אוהב אותי אני אוהבת את סבא סבתא אוהבת אותי אני אוהבת את סבתא אני אוהבת את סבתא אני אוהבת אותך אני אוהבת את השמיים השמיים אוהבים אותי תגידי שמיים אוהבים אותי

Comments


bottom of page