top of page

ההיסטוריה הסודית של אויבינו

1. הכנתי שלט להפגנות של שנה הבאה

2. העבירו את הפוסט הזה לאיש.ה שאתםן מעריכיםות, שדעתו.ה הפוליטית רחוקה משלכםן (אלירן כהן!)

3. חושך אינו יכול לגרש חושך; רק אור יכול לעשות את זה. שנאה לא יכולה לגרש שנאה; רק אהבה יכולה לעשות את זה (מרתין לות'ר קינג)

4. דרך נוספת שבה אתה אוהב את האויב שלך היא זו: כאשר נשקפת לך ההזדמנות לחסל את האויב שלך, זה הזמן שאסור לך לעשות זאת (כנ"ל)

5. תאהב את האויב שלך, זה יפחיד אותו לאללה (מארק טויין)

6. תאהב את אויבך, זה יהרוס לו את המוניטין (דזמונד טוטו)

7. אדם גדול מאוד אמר פעם שאתה צריך לאהוב את האויבים שלך וזו עצה לא רעה. אנחנו יכולים לאהוב אותם אבל, באלוהים, זה לא אומר שאנחנו לא הולכים להילחם בהם (נורמן שוורצקוף)

8. אתה לא צריך לאהוב את האויב שלך, אבל אם אתה נמנע מלספר עליו שקרים, זה טוב מספיק (א. ו. האו)

9. אם היינו יכולים לקרוא את ההיסטוריה הסודית של אויבינו, היינו יכולים למצוא בחייו של כל אדם צער וסבל מספיק כדי לפרק מנשקה כל עוינות (הנרי וודסוורת לונגפלו)

10. שנה טובה. וחזרו עכשיו לסעיף 2.Comments


bottom of page