top of page

האם אני אדם טוב או רע?

1. מי אני? 2. האם אני אדם רע או טוב? 3. יודעים מי המציא את הדינמיט? אלפרד נובל, מייסד פרס הנובל לשלום. 4. הוא ייסד את הפרס אחרי שקרא בעיתון על מותו שלו עצמו. במודעה המוטעה היה כתוב "אלפרד נובל סוחר המוות נפטר!" הוא ראה בפרס מעין "מחילה" על ההמצאה הקטלנית שלו. 5. כשאת חושבת על עצמך ועל העבר שלך, במה את נזכרת? מי יותר מרגיש לך כמו "אתה" - הדברים הרעים שעשית בחייך או הדברים הטובים? 6. האם אני דכאוני או לא דכאוני? עצלנית או חרוצה? משוגע או שפוי? מה האמת? ואיזו מהתשובות תעשה את חיי טובים יותר ולכן כדאי לי להאמין בה יותר? 7. מהניסיון שלי אין דבר כזה שנקרא אישיות, ואלו חדשות טובות. כי זה אומר שהרבה מהסבל בחיינו צומח מתוך אשלייה ש'ככה אני'. האמת שרוב הסבל שאני פוגש בקליניקה מתחיל שם, וכשמתחילים לרכך את התפיסה הנוקשה הזו דברים מתחילים להבריא. 8. מהניסיון שלי, זה רק אוסף של הרגלים שלמדנו מגיל צעיר והתאמנו בהם היטב עד שנדמה שהם קיימים באופן מוחלט ובפני עצמם 9. אז האישיות - היא אשלייה. אבל הטוב שאנחנו מרבים, או הסבל שאנחנו מסבים - זאת לא אשלייה. 10. זרע מחשבה – קצור פעולה, זרע פעולה – קצור הרגל, זרע הרגל – קצור אישיות, זרע אישיות – קצור גורל.Comments


bottom of page