top of page

אח לאחות

איבדת אח או אחות? 
הרעיון למפגשים האלו נולד מתוך הבנה שהחוויה של לאבד אח.ות,

היא יחודית, שאנחנו מחוברים בה.שהאבל שלנו שונה

ודרוש מבט אמיץ לתוכו...

אתםן יודעיםות על מה אני מדבר. 

הקבוצה נפגשת אחת לכמה זמן להיות ביחד לשתף

ולהתמך אחד.ת בשני.ה

להרשמה ושאלות 
 

bottom of page